การฝึกซ้อมและการจัดการกีฬาฟุตบอล

ลักษณะการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล เช่นการเล่นเป็นระบบทีม การเล่นเป็นทีมเวิร์ก ซ้อมในลักษณะลูกตั้งเตะและรูปแบบการเล่นต่างๆ การปรับปรุงแก้ไขวิธีการเล่นโดยอาศัยระบบการเล่นคือ M.T.M. ซึ่งจะมีความหมายดังนี้

  • M ตัวแรกจะให้ความหมายไว้ว่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ผ่านมาแล้วซึ่งจะย่อมาจาก MATCH
  • T ตัวที่สองจะให้ความหมายไว้ว่าการนำผลของการแข่งขันมาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาในการเล่นตลอดเกมการแข่งขันเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งจะย่อมาจาก TRAINING

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงทางด้านทักษะและเทคนิคต่างๆ

  1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ความคิดของผู้เล่นนั้นมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการแข่งขันและในการแข่งขันครั้งต่อไป
  2. เพื่อให้ผู้เล่นได้มีไหวพริบในการเล่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการโต้ตอบในสถานการณ์แข่งขันจริงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เล่นนั้นร่วมกันสลับตำแหน่งเมื่อมีการแก้ไขปัญหาเมื่อทีมของตนเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามซึ่งนักกีฬาจะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เล่นนั้นตระหนักถึงความสำคัญในการเล่นมากยิ่งขึ้น ความสำคัญของจังหวะในการเล่นและที่สำคัญความเข้าใจกันระหว่างผู้เล่น มีการผสานงานกันอย่างลงตัว
  4. เพื่อให้ผู้เล่นนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ในการเล่น
    ซึ่งการจัดการเรื่องของกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นสิ่งที่โค้ชควรคำนึงถึงมากที่สุดเพราะเป็นปัจจัยหลักในการเล่นเป็นระบบทีม ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั้นจะมีระบบการเล่นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวโค้ชเองว่ามีการจัดการทีมของตนเองนั้นได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการเล่นดีกว่าทีมอื่นๆหรือไม่