การเริ่มต้นเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ

การเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นได้มีการเริ่มเล่นมานานแล้วมีการจัดการแข่งขันมากมายหลายระดับก่อนที่จะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคมากมายในการยกตัวเองขึ้นมาเป็นนักเตะระดับสโมสรได้

ขึ้นแรกในการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นมาจากการเล่นฟุตบอลภายในโรงเรียนและเป็นตัวแทนนักกีฬานักเรียนมาฝึกฝีเท้าในระดับอำเภอ หลังจากติดตัวระดับอำเภอแล้วขั้นต่อไปจะขึ้นมาฝึกฝีเท้าระดับจังหวัดถึงขั้นนี้ถือว่าดีแล้วในการเล่นกีฬาฟุตบอลสำหรับวัยเด็กเมื่อติดตัวระดับจังหวัดจะได้มีการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากโค้ชระดับมืออาชีพ เช่นรูปแบบการเล่นที่เป็นระบบมากขึ้น การฝึกซ้อมที่มีอุปกรณ์ต่างๆที่หลากหลายเมื่อมีอายุที่โตขึ้นมาเป็นระดับประชาชนจะมีแมวมองในระดับสโมสรเข้ามาพิจารณาในฟอร์มการเล่นเพื่อจะดึงเข้าร่วมในสโมสรซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการเล่นกีฬาฟุตบอลอาชีพ การที่จะประสบความสำเร็จได้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั้นจะต้องหาโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสโมสรให้มากที่สุดเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดในการเล่นกีฬาฟุตบอลในระดับอาชีพ ยกตัวเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น ทางด้านร่างกาย การพัฒนาทางด้านสภาพจิตใจ การพัฒนาทางด้านการใช้ทักษะส่วนตัวให้มีความแน่นอนขึ้น

จึงจะประสบผลสำเร็จในการเล่นกีฬาฟุตบอลอาชีพได้การเดินทางเข้าหาโอกาสย่อมดีกว่าการรอให้โอกาสเดินทางเข้ามาในชีวิต ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในสมัยนี้ต้องมองหาแนวทางในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้มากที่สุดเพราะการที่พยายามเข้าหาโอกาสนั้นกีฬาฟุตบอลเป็นสิ่งที่ยอมรับเป็นอย่างมากเพราะนักกีฬาคนดังกล่าวได้มีสภาพของจิตใจที่จะเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นมีแล้วแต่ขาดเพียงทักษะในการเล่นและวิธีการเล่นที่เป็นระบบ